Grup țintă

/
Students of high school
Arab student man at library

Grupul țintă vizat de proiectul StartUP Ingenium este format dintr-un număr de 350 de persoane. Categoriile de grupuri țintă eligibile, definite conform ghidului condiții specifice, sunt următoarele:

  • Studenți (nivel ISCED 5-6) – Pentru a fi eligibil, o persoană din categoria de grup țintă eligibil Studenți trebuie să demonstreze la data întrării în operațiune că este înmatriculat, cel puțin în anul 2 de studii universitare de licență. Data întrării în operațiune este prima zi de curs de formare profesională în Competențe Antreprenoriale;
  • Masteranzi (nivel ISCED 7);
  • Doctoranzi (nivel ISCED 8) în ciclul de studii universitare de doctorat.

Proiectul vizează un grup țintă cu domiciliul/reședința în regiunile mai puțin dezvoltate ale României, respectiv Nord-Est, Sud-Est, Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest și Centru. De asemenea, proiectul vizează și regiunea mai dezvoltată București-Ilfov.

Toate persoanele selectate în grupul țintă vor putea participa la activitățile din cadrul proiectului. Activități precum cele de informare, selecție, formare antreprenorială sau concursul de planuri de afaceri din proiect și, ulterior, la stagiile de practică/mentorat. Întreprinderile finanțate prin proiect vor fi înființate exclusiv în regiunile mai puțin dezvoltate ale României, menționate mai sus. (Nord-Est, Sud-Est, Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest si Centru). Sediul social și punctele de lucru ale acestor întreprinderi vor fi localizate exclusiv în regiunile mai puțin dezvoltate.

Din cele 350 de persoane vizate de proiect, cel puțin 10% (respectiv minimum 35 de persoane) vor fi persoane cu domiciliul/reședința în mediul rural din regiunile de dezvoltare menționate anterior. Suplimentar, proiectul va avea în vedere înscrierea în grupul țintă a unui număr minim de 175 de persoane eligibile de gen feminin, în vederea asigurării unei egalități de șanse între sexe.

Important!

Persoanele care vor fi selectate pentru finanțare nu pot avea la momentul semnării contractelor de subvenție calitatea de asociat majoritar într-o altă întreprindere (inclusiv PFA, II, IF).