• COD SMIS POCU/829/6/13/141114

  StartUP Ingenium

  Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020, program operațional co-finanțat din Fondul Social European (FSE).

 • IMPLEMENTARE

  01.01.2022 - 31.12.2023

  Proiectul vizează încurajarea antreprenoriatului și a ocupării în rândul studenților prin susținerea înființării de întreprinderi.

CONCURS PLANURI DE AFACERI

Concurs Planuri de Afaceri StartUP Ingenium

Descarcă/vizualizează draftul regulamentului de concurs
Obiectivul specific 6.13 - Creşterea numărului absolvenţilor de învăţământ terţiar universitar şi nonuniversitar care îşi găsesc un loc de muncă, ca urmare a accesului la activităţi de învăţare/ cercetare/ inovare, la un potenţial loc de muncă, cu accent pe sectoarele economice cu potenţial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.

Schema de ajutor de minimis Innotech Student - POCU 2014-2020, AP6, OS 6.13

Cele mai bune 26 de planuri de afaceri vor primi finanțări nerambursabile:

- 13 finanțări în valoare de 40.000 Euro

- 13 finanțări în valoare de 60.000 Euro

Beneficiar Proiect

Consiliul Național al Întreprinderilor private Mici și Mijlocii din România (CNIPMMR) în calitate de Beneficiar, derulează în perioada 01.01.2022 – 31.12.2023 proiectul StartUP Ingenium, proiect ce vizează încurajarea antreprenoriatului și a ocupării în rândul studenților prin susținerea înființării de întreprinderi care activează în sectoare economice cu potențial competitiv.

DESCRIERE PROIECT

StartUP Ingenium POCU/829/6/13/141114

Finanțatorul proiectului este Guvernul României prin Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. Proiectul este finanțat prin intermediul Programului Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020, co-finanțat din Fondul Social European (FSE).

DESCRIERE PROIECT
Ultimele știri importante

Noutăți

Comunicat presă

Anunț

REZULTATE

0
persoane selectate în vederea participării la cursurile de formare antreprenorială
0
certificate de absolvire emise de ANC care atestă îmbunătățirea competențelor în domeniul antreprenorial a 350 de persoane
0
planuri de afaceri propuse de reprezentanți ai grupului țintă – aprobate spre finanțare
0
stagii de practică aferente stagiului efectuat de persoanele ale căror planuri de afaceri au fost selectate în vederea acordării ajutorului de minimis
0
persoane care beneficiază de servicii personalizate de consiliere / consultanță / mentorat
0
întreprinderi înființate conform legii nr. 346/2004
0
locuri de muncă create
StartUP Ingenium

Grup țintă

Grupul țintă vizat de prezentul proiect este format dintr-un număr de 350 de persoane din următoarele categorii de grupuri țintă eligibile, definite conform ghidului condiții specifice:

 • Studenți (nivel ISCED 5-6) – Pentru ca o persoana din categoria de grup țintă să fie eligibil trebuie să demonstreze la data intrării în operațiune (prima zi de curs de formare profesională în competențe antreprenoriale) că este înmatriculat cel puțin în anul 2 de studii universitare de licență;
 • Masteranzi (nivel ISCED 7);
 • Doctoranzi (nivel ISCED 8) în ciclul de studii universitare de doctorat.

Află cum te poți înscrie în grupul țintă

Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România

Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România (CNIPMMR) este o confederaţie patronală independentă, non-profit, non-guvernamentală și apolitică, care asigură reprezentarea unitară a intereselor IMM-urilor şi a mişcării patronale a IMM-urilor la nivel național și internațional.